23. 09.
2016


Konference Živý folklor Břeclav

Páté pokračování projektu vrátilo jeho účastníky zpět do Břeclavi. Tentokrát se v městské knihovně přednášelo a následně diskutovalo např. na témata současného využití ornamentu či nutnosti zachycovat nářečí jako nejohroženější části odkazu našich předků zejm. mluvené podobě – třeba formou audionahrávek.

Důležitá byla hlavně panelová diskuse o vztahu vedení měst a vesnic ke slováckým krúžkům a chasám při přípravě a průběhu hodů, tedy o míře a způsobech podpory, která může být organizátorům hodů věnována. Účast na ní přijali jak představitelé několika městských, resp. obecních úřadů, tak samotní „folkloristé“. Mluvilo se mj. o tom, že často musí hody zajišťovat takřka úplně právě obce – třeba když předchozí generace aktivní chasy již nemá následovníky.

Řešil se i problém skupin, které nechtějí být sdruženy v nějaké právní organizaci (spolku, souboru atd.) a hody dělají nárazově, ovšem v tom případě jim nelze darovat na jejich činnost peníze z obecních rozpočtů.

Foto: Dagmar Benešová


Galerie