24. 04.
2015


Konference Živý folklor Břeclav

Šlo o úvodní setkání v břeclavské městské knihovně zahajujícím celý následný cyklus konferencí. Byl na něm dán impuls k vzájemnému střetávání a samozřejmě i spolupráci zdánlivě spolu nesouvisejících komunit podnikatelů v cestovním ruchu a aktivních udržovatelů folkloru na Slovácku. 
Dalším cílem bylo informovat o současném stavu folkloru. 
Na přípravě konference poprvé spojily své síly Jihomoravská komunitní nadace, Městská knihovna Břeclav a tehdejší občanské sdružení (dnes zapsaný spolek) Malovaný kraj. Setkání mělo velmi vysokou návštěvnost a uskutečnilo se díky finanční a materiální podpoře několika sponzorů, především města Břeclav.

Foto: Dagmar Benešová


Galerie