24. 05.
2016


Konference Živý folklor Uherské Hradiště

Pro čtvrté pokračování úspěšného projektu byl vyhrazen komorní sál uherskohradišťské Reduty a k tradičním organizátorům (Jihomoravská komunitní nadace, Městská knihovna Břeclav a Malovaný kraj, z. s.) přibyl opět hostitel – Region Slovácko. Navíc měla akce záštitu Zlínského kraje.

Na konferenci se s uspokojením konstatovalo, že i díky projektu Živý folklor už lze vidět nové trendy při propagaci folkloru, přičemž k tomu nejvíc přispívá textilní tvorba. Tvrzení ostatně dokládala přítomnost hned několika takto zaměřených návrhářů a firem a hlavně ukázky jejích práce. Z výhrad pak zaznělo, že by si tato setkání do budoucna zasloužila větší účast ze strany odborných národopisců, komunálních politiků a podnikatelů, kteří by mohli načerpat řadu podnětů pro svou činnost.

Foto: Dagmar Benešová a archiv D. Benešové


Galerie