25. 09.
2015


Kulatý diskusní stůl Živý folklor Břeclav

Tradiční model konference byl v tomto případě vystřídán formou kulatého stolu a místem konaní byla opět břeclavská knihovna. Obsah samozřejmě zůstal stejný jako u předchozích dvou setkání – folklor a jeho místo v současném světě.

V první části dvouhodinové besedy přednášel a zároveň moderoval PhDr. Petr Janeček, Ph.D., zástupce ředitele Ústavu etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Nijak se přitom nenaplnily pochybnosti těch, kteří se obávali, že pražský etnograf nebude mít co říci ke specifikám Slovácka.

Mluvilo se mj. o nutnosti nenarušovat folklorní aktivity přílišnou komercionalizací, o občasném zneužívání folkloru k politickým účelům; o nedostatečném prostoru vyhrazeném pro něj v hlavních médiích. A téké o zanikání nářečí na Slovácku i o snaze vrátit kroje (nebo aspoň jejich části) opět mezi běžně nošené oděvy, jako kupř. v Bavorsku.


Galerie