O konferenci

Konference ŽIVÝ FOLKLOR – ABY BYL FOLKLOR ŽIVÝ

Kam kráčí folklor v 21. století? Co pro nás znamená - znamená-li pro nás vůbec něco. Jak silné je naše pouto s místem, kde žijeme a jak silně chceme prvky lidové kultury ukazovat a propagovat například na svém oblečení, na způsobu bydlení.... a spousta dalšího

Program


09:45
15 min

příchod a registrace účastníků

10:00
15 min

zahájení a úvodní slovo


Zlata Maděřičová
ředitelka Jihomoravské komunitní nadace

10:15
45 min

Folklore´s not dead

Ptáme se, kde je místo lidových praktik v rytmu dnešního života. Folklor by měl dýchat přirozeně s naší každodenností, neměl by být vyhrazen jen pro zvláštní příležitosti. Vraťme se zpět k pomalejšímu tempu vytváření věcí a oceňování významu, který se nachází za tradicemi a rituály. Hnutí Folklore’s not dead podporuje kulturní i environmentální udržitelnost. Abychom zachovali lidové umění a jeho postupy pro budoucí generace, je důležité je propojit se současnými otázkami životního prostředí.


Sonya Darrow
Sonya Darrow je multimediální umělkyně, která pochází z české osady Cedar Rapids, státu Iowa v Americe. Momentálně studuje kulturní sociologii na Masarykově Univerzitě v Brně. Celý svůj život se pohybuje mezi dvěma domovinami, Iowou a Českou republikou.

11:00
45 min

Ovocné stromy a naše krajina

Vysokokmeny i polokmeny jsou nedílnou součástí naší středoevropské krajiny a přitom z ní víc a víc mizí. Nové výsadby jsou sice populární, ale péče o ně bývá tristní. Jak tedy smysluplně přístoupit k obnově sadů a ovocných solitérů v krajině i zahradách? Na co si dát pozor při péči a kde se často dělají chyby? A mají zastánci tradic a folkloru sázet jen na staré odrůdy nebo se nemusí bát i těch nových? Nezapomeneme i na příklady dobré praxe, kde se můžete inspirovat.


Vilém Jurek
Působí v Rezekvítku, ČSOP Onyx a Nadaci Veronica jako specialista na ochranu přírody a krajiny. Poukazuje na to, že nemůžeme bojovat jen proti klimatické změně, ale musíme chránit i biodiverzitu. Výsadby stromů bere jako jedno z řešení, ne jako spásu.

11:45
45 min

Kytice jako snímek krajiny a ročního období

Jako zákazníci známe zaběhlý květinový sortiment, který je celoročně k dispozici, ale méně už tušíme, že k nám putuje tisíce kilometrů. Jakou daň platí za jeho nízkou cenu a celoroční dostupnost lidé i krajina v Zimbabwe, Keni či Ekvádoru? Neuvědomujeme si, že globální trh zapříčinil zánik téměř všech malopěstitelů květin a zahradnictví v našem sousedství. Mizí přirozená schopnost účelně využívat místní zdroje a často i pocit zodpovědnosti za své okolí. Kvůli vyšlechtěným květinám se šíří zvrhlá estetika floristického umění, která nám podsouvá pocit studu za obyčejnou kytku z venkovské zahrady nebo z víkendové vycházky za město.


Lucie Králíková
ateliér Efemér (www.efemer.cz) Brněnská zahradní architektka Lucie Králíková založila Efemér s architektkou Klárou Zahradníčkovou. Jejím patronem je svatý Fiakr, ochránce zahradníků.

12:30
30 min

Folklor národnostních menšin v Brně

Příspěvek se věnuje kultuře a tradicím brněnských národnostních a etnických menšin. Cílem je seznámit českou většinu s brněnskými sousedy původem z celého světa. V Brně v současnosti existuje dvanáct lidových tanečních souborů, které pravidelně vystupují na Babylon festivalu a účastní se Dne národnostních menšin v Brně.


Irena Iškievová
Věnuje se tradičním grafickým technikám a spolupracuje na umělecko-vzdělávacích projektech s důrazem na specifické skupiny. Spolupracovala s restaurátory polychromovaných soch. Při pobytu ve Francii založila Instagram profil @holka_z_vychodu.

13:00
0 min

Přestávka na oběd

14:00

Čistota kroje (diskuze s úvodním příspěvkem)


Alena Káňová
Historička, etnografka, expertka na krojové oblečení


REGISTRACE A OBJEDNÁVKA NA KONFERENCI

Partneři


Dárci


Vážíme si toho, že s námi pečujete o dědictví našich předků.

CHCETE POMÁHAT?